ข้อมูล eBook

ชื่อ: English Fast Track ม.ปลาย (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร

สำนักพิมพ์: แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เพิ่มพูนความรู้ด้วยเนื้อหาเข้มข้นในเวลาเพียง 9 ชั่วโมง กับความมหัศจรรย์ในการเรียนรู้แบบ FAST TRACK ENGLISH เหมาะสำหรับนักเรียน ม.4 - ม.6 สามารถนำไปใช้ในการสอบจริงได้