ข้อมูล eBook

ชื่อ: เอบราแฮม ลิงคอล์น

ผู้แต่ง: สุนันทา ต่างใจ

สำนักพิมพ์: TBooksmith

หมวดหลัก: วรรณกรรมแปล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ในยุคที่เราต้องเร่งสร้างคนเก่ง ดีและมีคุณธรรมให้กับสังคมของเราให้มากขึ้น “เอบราแฮม ลิงคอล์น” จะเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆของเราได้เป็นอย่างดีความเก่งของท่านเกิดมาจากความขยันหมั่นเพียร มุมานะ ฝึกฝน พยายามใฝ่หาความรู้และรักการอ่าน ในด้านของความดีและมีคุณธรรมนั้น ท่านเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจเห็นใจและโอบอ้อมอารีย์ ทั้งกับมนุษย์และสัตว์ ยึดมั่นในความยุติธรรม ไม่ผูกพยาบาท มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกหน้าที่ และยังเห็นกับประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ เมื่อได้อ่านหนังสือ เอบราแฮม ลิงคอล์น Abraham Lincoln A Most Uncommon Common Man ตำนานที่เล่าสู่กันมานั้นกล่าวว่า เอบราแฮม ลิงคอล์น เกิดมาท่ามกลางความยากจน และเพราะความยากจนจึงทำให้เขาไม่ได้เรียนหนังสือมากนัก แต่การที่เขาขยันอ่านหนังสือ และไม่หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้ ทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนรุ่นหลัง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-14 00:11
2020-12-30 00:30
2020-08-23 01:10
2020-08-16 01:04
2020-08-02 01:12
2020-07-20 01:06