ข้อมูล eBook

ชื่อ: ย้อนตำนานเลือด ไทยฆ่าไทยบนถนนสู่อำนาจ

ผู้แต่ง: โรม บุนนาค

สำนักพิมพ์: บริษัท เอสเอ็มเอ็ม พลัส จำกัด (เดิม สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย)

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้รวบรวมประวัติศาสตร์เรื่องราวการแตกความสามัคคีของคนไทย จนบ้านเมืองย่อยยับ ตั้งแต่สมัยยุคกรุงศรีอยุธยาจนกระทั่งยุคปัจจุบัน เนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองในยามนี้ คนไทยกำลังถูกปั่นหัวให้ฆ่ากันเองในการแย่งชิงอำนาจของคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง การแตกความสามัคคีและพลังความสามัคคี จึงเป็นบทเรียนที่เห็นเด่นชัดในประวัติศาสตร์ชาติไทย