ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: QUICK BIOLOGY สรุปชีววิทยา ม.ปลาย

ผู้แต่ง: ทีมวิชาการติวเตอร์

สำนักพิมพ์: INSPAL

หมวดหลัก: กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 0

เนื้อหาอีบุ๊ค

สรุปรวบรวม และเรียบเรียง เนื้อหาสำคัญในวิชาชีววิทยาที่ออกสอบบ่อย ตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย และเตรียมพร้อมสอบ PAT, O-NET, ชิงทุน, โควตา, เพิ่มเกรด, สอบตรง, และ Admission ที่สรุปในรูปแบบตาราง และ mind map เพื่อง่ายต่อการอ่าน เพื่อที่จะช่วยให้น้องๆ เดินเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-08-28 07:20
2020-07-20 01:06
2020-07-09 01:09