ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: English Fast Track ม.ปลาย (ฉบับปรับปรุง)

ผู้แต่ง: อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร

สำนักพิมพ์: แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

เพิ่มพูนความรู้ด้วยเนื้อหาเข้มข้นในเวลาเพียง 9 ชั่วโมง กับความมหัศจรรย์ในการเรียนรู้แบบ FAST TRACK ENGLISH เหมาะสำหรับนักเรียน ม.4 - ม.6 สามารถนำไปใช้ในการสอบจริงได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2020-07-15 01:06
2020-06-17 17:03