ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ของขวัญแห่งความสุข

ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

สำนักพิมพ์: เนชั่นบุ๊คส์

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือธรรมะที่ให้หลักคิดง่ายๆ ในการใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน เพื่อรักษาใจให้มีความสงบเย็นและเป็นสุขได้ ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมตัวจะเป็นอย่างไร หากเราดูแลรักษาใจให้ดี ย่อมไม่หวั่นกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น แม้มีเหตุร้ายเข้ามากระทบ ก็ไม่ปล่อยให้มันกระเทือนถึงใจ ทั้งยังสามารถหาประโยชน์จากมัน หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้!

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-10-14 00:13
2021-06-28 00:14
2020-09-01 01:08
2020-08-19 06:02
2020-08-11 01:08
2020-07-30 08:00
2020-07-15 01:06
2020-07-05 01:05
2020-06-23 01:11