ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: Slow Life

ผู้แต่ง: ภาสกร นิรันดร์ และภัทรธิดา ชัยเพ็ชร

สำนักพิมพ์: Happy Book

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

"ถ้าเป้าหมายของการมีชีวิตคือ “ความสุข” แล้วเราจะรีบร้อนเร่งรัดตนเองให้ทุกข์ไปทำไมเล่า
ลองเดินอย่างช้าๆ ในทุกย่างก้าวด้วยความสุขบนเส้นทางศิลปะการใช้ชีวิตแบบละเมียดละไม
มันก็ไม่เลวไม่ใช่เหรอ...
"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-02-04 00:42
2021-01-03 00:35
2020-12-26 00:11
2020-09-01 01:08
2020-08-21 06:08
2020-08-11 01:08
2020-07-30 08:00
2020-07-15 01:06
2020-07-09 01:09
2020-06-23 01:11