ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ข้อคิดและคำคม ฉบับ 2 ภาษา

ผู้แต่ง: อ.เบญญาภา โสภณ & Susan Wright

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

นำเสนอข้อคิดและคำคมภาษาอังกฤษ-ไทยเพื่อเป็นกำลังใจและแนวทางในการดำเนินชีวิต การเรียน การงาน และสังคม เหมาะสำหรับการพัฒนาตนให้เป็นคนมีประสิทธิภาพ เป็นคนดี มีจิตใจเข้มแข็งและรู้จักดูแลสิ่งรอบตัว

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-27 00:18
2022-07-14 00:27
2022-05-09 01:04
2021-01-26 00:16
2020-12-24 00:27
2020-11-06 00:20
2020-07-08 01:06