โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานขนาดกลาง ปีการศึกษา 2560